Bestuur & Commissies

Bestuur

Voorzitter

Catharinus van Tuyl
PE1AHX
e-mail

Secretaris

Kobus Siebenga
PE2LOJ
e-mail

Penningmeester

Cees Eijgel
PA1CE
e-mail
IBAN no: NL17 INGB 0002 2576 80 t.n.v. VERON afdeling  ’s-Hertogenbosch

Bestuurslid

Claudia Tamis
PA5CT
e-mail

Bestuurslid

Hendrik Oosterhuis
PY3GYK
e-mail

Commissies

Clubhuis

 • Sjef, PA3ESD
 • Kobus, PE2LOJ

Verenigingsraad

 • Twee bestuursleden en één van de overige leden

Vossenjacht

Kascontrole

 • Chris PE1DZX
 • Catharinus  PE1AHX

Ontvangst nieuwe leden

 • Bestuur

Vlooienmarkt:

 • Stichting BRAC

Zie ook http://www.radiovlooienmarkt.nl/

Clubzender PI4SHB

 • Vacature

Zie ook Clubzender PI4SHB

QSL Manager

 • Hans, PA3BZR

Coördinatie onbemande stations locaties

 • Cees, PA1C
 • Hendrik, PA3GYK
  e-mail

Repeaters/aprs

 • Albert, PA3GCO
 • Paul, PE1LXX
 • Beau, PD9BG

 

BRAC nieuws

 • Kobus, PE2LOJ

Website

Komende vrijdag

Onderling QSO en bijeenkomst projectgroepen.

Maandelijkse Lezing

Op vrijdag 1 november geeft Hans PA0Q een lezing over moderne SDR transceivers. Een interessant verhaal over de wereld van de moderne radiozendapparatuur! Hans zal vertellen over de ontwikkeling van de Software Defined Radio (SDR)-transceiver en geeft een overzicht van de diverse merken. Vier bekende fabrikanten passeren de revue: Elecraft, Kenwood, Icom en Yaesu. Deze zijn echter niet de enige die actief zijn op het gebied van SDR. Hans zal verder ingaan op de eigenschappen van de SDR-transceivers, zoals die zijn vergeleken door de ARRL en Rob Sherwood. Ook Nederlandse radioamateurs hebben zich hier verder in verdiept.