De BRAC

Onze Geschiedenis

In december 1944, kwamen enkele Bossche radio-amateurs bij elkaar. Zij spraken over hun gemeenschappelijke interesse, radio, en ze besloten zich te verenigen. De oprichting van de Bosche Amateur Radio Club (BARC) was spoedig een feit.
In die tijd waren nog niet zoveel mensen op de hoogte van het mysterie radio, en de geweldige mogelijkheden van dit medium. (Er is sindsdien wel het een en ander veranderd..).
In 1944 was er sprake van een jubileum. Een halve eeuw daarvoor, in 1894, startte Marconi een reeks experimenten, waarbij hij voortbouwde op de ontdekking van elektromagnetische golven door Heinrich Hertz. Marconi ontdekte dat de radiogolven gebruikt konden worden om draadloos informatie over te dragen. Eigenlijk was hij daarmee de eerste radio-amateur.

Reeds voor de Tweede Wereldoorlog bestonden er een paar landelijke verenigingen van radio-amateurs in Nederland zoals de NVVR, de NVIR, en de VUKA. Op 21 oktober 1945 werd de Vereniging voor Experimenteel Radio ONderzoek (VERON) opgericht, waarin de eerder genoemde verenigingen opgingen. In ‘s-Hertogenbosch zag men het belang van één landelijke vereniging meteen in, en al spoedig sloot de BARC zich bij de VERON aan. Later werd de naam gemoderniseerd tot Bossche Radio Amateur Club (BRAC). Deze naam is tot op heden gehandhaafd.

Heden

De BRAC is nu een volwassen vereniging met ongeveer 150 leden. Er worden allerhande aktiviteiten ontplooid. Zo wordt er al zo’n 27 jaar een afdelingsblad gemaakt (BRAC nieuws). Verder is er verenigingszender PI4SHB (vroeger PA0SHB) die de wekelijkse rondes verzorgt. Er is een eigen Packet-Radio-aprs station op 2 meter, 70 centimeter. Door leden van de afdeling wordt er bovendien een 70 centimeter repeater in de lucht gehouden. Als laatste noemen we hier ook nog de jaarlijks terugkerende Radio Vlooienmarkt , die is uitgegroeid tot een internationaal evenement. De BRAC mag met recht een actieve vereniging worden genoemd !!

qsl2.jpeg qsl1.jpeg

Geef een reactie