In memoriam Paul Sterk – PA0STE

Ons bereikte het trieste bericht dat, op 22 mei 2019 op de leeftijd van 71 jaar, Paul Sterk PA0STE in zijn eigen omgeving, in het bijzijn van zijn familie, te Den Dungen is overleden. Een belangrijk lid is onze afdeling ontvallen.

Als actief lid, oud voorzitter en nimmer aflatend organisator gaan wij hem heel erg missen.

Als lid en voorzitter van de afdeling Den Bosch en later als medebestuurder op landelijk niveau heeft Paul zijn stempel gedrukt op het promoten van onze hobby. Voor zijn verdiensten voor de afdeling Den Bosch heeft hij in 1995 een Gouden Speld ontvangen.

Paul is vanaf 1999 de drijvende kracht geweest achter de organisatie van de Dag voor de RadioAmateur. Hij heeft met dit evenement veel bezoekers aangezet om zich met de radiohobby bezig te gaan houden of deze verder te ontwikkelen. Parallel daaraan was hij ook vele jaren de stimulerende kracht van de radiomarkt te Rosmalen waar veel bezoekers op afkwamen om interessante zaken voor hun hobby aan te schaffen en elkaar te ontmoeten.

Beide evenementen genieten ook in het buitenland een grote bekendheid.

Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe in het verwerken van dit groot verlies.PA0STE-300x258

Bestuur VERON Afdeling ‘s-Hertogenbosch

Geplaatst in Laatste nieuws

Komende vrijdag

Onderling QSO en bijeenkomst projectgroepen.

Maandelijkse Lezing

Op vrijdag 1 november geeft Hans PA0Q een lezing over moderne SDR transceivers. Een interessant verhaal over de wereld van de moderne radiozendapparatuur! Hans zal vertellen over de ontwikkeling van de Software Defined Radio (SDR)-transceiver en geeft een overzicht van de diverse merken. Vier bekende fabrikanten passeren de revue: Elecraft, Kenwood, Icom en Yaesu. Deze zijn echter niet de enige die actief zijn op het gebied van SDR. Hans zal verder ingaan op de eigenschappen van de SDR-transceivers, zoals die zijn vergeleken door de ARRL en Rob Sherwood. Ook Nederlandse radioamateurs hebben zich hier verder in verdiept.