Vliegtuigen Spotten met een RaspBerry PI2 en een RTL-Dongel

Na zoeken op het internet heb ik op de site van  FlightAware een image voor een Raspberry PI gevonden.

Zie voor het installeren van ADS-B  PiAware op een SD kaart voor de Raspberry PI  deze link

Na het opstarten van deze image krijgt de Raspberry pi automatisch IP adres toegewezen via DHCP.

Het zoeken van het door DHCP toegewezen IP adres kun met het  commando ifconfig  uitlezen.

Het instellen van een vast IP-adres heb ik na veel zoeken op internet via SSH als volgt kunnen aanbrengen.

Door in te loggen als: pi  en het wachtwoord: flightaware.

Vast Ip-adres toekennen:    sudo nano /etc/network/interfaces
Er opent (nadat je het wachtwoord hebt ingevoerd) een scherm waar je het netwerk kan aanpassen.
Verander vervolgens “auto lo” in “auto eth0” en “iface eth0 inet dhcp” in “iface eth0 inet static“.

Voeg daarna op een nieuwe regel het volgende toe:
address  192.168.x.x  [het IP-adres dat je aan de pi wil toekennen]
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.x.x [het IP-adres van de router die is verbonden met het internet]
Het IP-adres is nu ingesteld.
Om op te slaan druk op Ctrl+X en vervolgens op de “J” en daarna op Enter. Je komt nu weer terug in de commandline.

Na de wijzigingen zie de Net work interface  bijvoorbeeld als volgt  uit:

piaware-netwerkinterface

Herstart de RPI   met  het commando:                     reboot
Controleer IP-adress RPI met  het commando:       ifconfig
Dit om  het gewijzigde IP-adres  te controleren.

Een goede antenne (geschikt voor 1090 MHz)  aansluiten op de RTL-Dongel.

En zie het resultaat  op deze link .

Cees-PA1CE

 

Geplaatst in Afdeling, Bouwbeschrijvingen